• Prilikom kupovine, prodaje i izdavanja nekretnina je najvažnije da se dogovorena transakcija obavi uz potpunu sigurnost svih strana u poslu. Članovi Klastera nekretnine www.klasternekretnine.com će Vam pružiti potpunu pravnu sigurnost kada posreduju radi zaključenja ugovora o kupoprodaji, zameni, ili zakupu nepokretnosti.

   Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti je precizno utvrdio obaveze posrednika u svim fazama posla. Posrednik u prometu i zakupu nekretnina je dužan da obavi sledeće:
   – da nastoji da nađe i dovede u vezu s nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju;
   – da da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nekretnine, ili iznosu zakupnine nekretnine, u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima;
   – da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine, ili drugo stvarno pravo na nekretnini čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na:
     -- moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nekretnine u registre nekretnina;
     -- upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nekretnini;
     -- postojanja prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
   – da obavi potrebne radnje radi prezentacije nekretnine na tržištu i postavi oglas;
   – da omogući pregled nekretnine;
   – da posreduje u pregovorima i da nastoji da dođe do zaključivanja ugovora;
   – da čuva podatke o ličnosti nalogodavca i po pisanom nalogu nalogodavca čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti, ili poslom za koji posreduje;
   – da obavesti nalogodavca o svim okolnostma od značaja za predmetni posao koje su mu poznate,ili mu moraju biti poznate.
   Svi naši članovi posluju trudeći se da svojim klijentima pruže kvalitetnu uslugu, što podrazumeva i potpunu pravnu sigurnost i bezbedno izvršenje novčanih transakcija.

   Mi smo trgovci, pružamo usluge posredovanja u prometu i zakupu nekretnina, naša dužnost nije da garantujemo za pravnu sigurnost učesnika u poslu. Dužnost Javnog beležnika (Notara) je da garantuje za pravnu sigurnost kupca i prodavca uprilikom kupoprodaje i izdavanja nekretninana. Naša obaveza je da Vas kao trgovci obavestimo o svim svojstvima nekretnina koje nudimo, o njihovim eventualnim nedostatcma, kao i o mogućim pravnim rizicima u vezi sa teretima, ograničenjima u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima, upisom u registre i td. Naše informacije će Vam uštedeti vreme i trud, ako poslujete sa nama neće Vam se desiti da tek prilikom odlaska kod Javnog beležnika saznate da nekretnina koju ste hteli da kupite ima neki nedostatak zbog kojeg ne treba da je kupite. Naš zadatak je da Vas savetujemo i pomognemo da otklonite sve nedostatke nekretnine pre nego što počnemo da je prodajemo, odnosno izdajemo. Ako preko nas kupujete, ili iznajmljujete nekretninu mi ćemo proveriti njen pravni status i pomoći ćemo vlasniku da otkloni eventualne nedostatke.

   Kupujući, ili iznajmljujući nekretninu preko naših članova ćete po najpovoljnijoj ceni, za najkraće vreme izvršiti željenu transakciju. Ako želite da budete sigurni prilikom kupoprodaje, ili izdavanja nekretnina, pronađite nekretninu na internet portalu www.klasternekretnine.com .